Anmälan

Du måste vara Rotarian eller gäst till en Rotarian för att anmäla dig. På vissa träffar swishar du i förväg för lunch/middag, då skriver vi det.

About Rotary

Rotary is a global network of 1.2 million neighbors, friends, leaders, and problem-solvers who see a world where people unite and take action to create lasting change – across the globe, in our communities, and in ourselves.

Solving real problems takes real commitment and vision. For more than 110 years, Rotary's people of action have used their passion, energy, and intelligence to take action on sustainable projects. From literacy and peace to water and health, we are always working to better our world, and we stay committed to the end.

Read more at Rotary.org.

Stockholm City Affärsnätverk

Rotaryklubbar består av Rotarianer som träffas generellt en gång i veckan för ett frukost-, lunch- eller middagsmöte. Affärsnätverket i Stockholm City är ett samarbete där 10 olika klubbar gått samman för att. träffas med ett större fokus på att främja nätverket som finns för att hjälpa dagens yrkesverksamma att lyckas i karriären genom goda värderingar och värdefulla kontakter. Vi inspirerar, utbildar och uppdaterar också våra Rotarianer med spännande föreläsare i samband med lunchträffarna.

Hur går jag med i Rotary?

När du följt med som gäst några gånger till en kontakt som bjudit in dig kanske du börjar fundera på om du vill gå med i Rotary? Då får du gärna besöka olika Rotaryklubbar, förslagsvis någon av oss 10 som arrangerar detta affärsnätverk. Man blir medlem genom att skicka in en ansökan till klubben man vill gå med i men man måste även i varje klubb vara gäst för att få komma. Det rekommenderas att man går flera gånger som gäst på samma klubb så att Rotarianerna får en bra känsla av vem gästen är innan en ansökan inkommer. Annars finns risk att det blir avslag på ansökan.

Anmälan

Du måste vara Rotarian eller gäst till en Rotarian för att anmäla dig. På vissa träffar swishar du i förväg för lunch/middag, då skriver vi det.

Anmälan

Du måste vara Rotarian eller gäst till en Rotarian för att anmäla dig. På vissa träffar swishar du i förväg för lunch/middag, då skriver vi det.

Plats vid ordinarie luncher

Västra Trädgårdsgatan 11A

111 53 Stockholm

Kontakt

E-post: hej@stockholmcityaffarsnatverk.se

OBS: Vi får mailen men har svårt att hinna svara.